නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය

අපට නැව්ගත කිරීම සඳහා dhl හෝ fedex හෝ tnt හෝ ups හෝ ems/air mail වෙනත් යොමු කරන්නෙකු වැනි ලොව පුරා සීඝ්‍රගාමී බෙදාහැරීමේ සේවාවක් ලබා දිය හැකිය.

Dhl/ups/fedex/tnt සඳහා ලොව පුරා බොහෝ රටවලට බෙදා හැරීමේ කාලය දින 2-3ක් අවශ්‍ය වේ.

ඇණවුම usd500.00 ට වඩා වැඩි නම් අපි dhl හෝ fedex මගින් නොමිලේ නැව්ගත කරන්නෙමු.

Top