මාරු පරිවර්තකය, smps ට්රාන්ස්ෆෝමර්

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
VP5-0155TR-R

VP5-0155TR-R

PowerStor (Eaton)

PULSE XFMR 9.9UH SMD

ගබඩාවේ ඇත: 16,706

$8.38000

PE-68421NL

PE-68421NL

PulseLarsen Antenna

XFRMR FLYBCK FOR 100KHZ SWITCHER

ගබඩාවේ ඇත: 8,142

$13.51000

750311819

750311819

Würth Elektronik Midcom

TRANS BUCK SSL2101 142UH RAD

ගබඩාවේ ඇත: 23,739

$5.47600

750311308

750311308

Würth Elektronik Midcom

TRANS FLYBACK LT3575LT3574 100UH

ගබඩාවේ ඇත: 17,543

$7.98000

750311456

750311456

Würth Elektronik Midcom

TRANS FLYBACK LT3748 100UH SMD

ගබඩාවේ ඇත: 17,361

$8.06400

760390015

760390015

Würth Elektronik Midcom

TRANSFORMER 475UH SMD

ගබඩාවේ ඇත: 57,894

$1.90000

750811248

750811248

Würth Elektronik Midcom

OFFLINE XFRM WE-UNIT LT

ගබඩාවේ ඇත: 16,251

$9.23000

VGT12EEM-200S1A4

VGT12EEM-200S1A4

TDK Corporation

TRANSFORMERS FOR IGBT/FET

ගබඩාවේ ඇත: 15,873

$9.45000

750316818

750316818

Würth Elektronik Midcom

PUSH-PULL TRANSFORMER TOR5.8/3.1

ගබඩාවේ ඇත: 33,426

$3.59000

749196311

749196311

Würth Elektronik Midcom

TRANSFORMER 23.3UH .97A SMD

ගබඩාවේ ඇත: 19,099

$7.33000

750340505

750340505

Würth Elektronik Midcom

TRANS FLYBACK NXPSSL2101 SSL2102

ගබඩාවේ ඇත: 10,617

$10.36000

749119450

749119450

Würth Elektronik Midcom

TRANS FLYBACK POE+ 65UH SMD

ගබඩාවේ ඇත: 23,049

$5.64000

PA0907NL

PA0907NL

PulseLarsen Antenna

XFMER, 7TP:7TP:4TS:3TPAUX NPB

ගබඩාවේ ඇත: 5,620

$19.57000

750314747

750314747

Würth Elektronik Midcom

FLYBACK TRANSFORMER WE-FB

ගබඩාවේ ඇත: 37,593

$2.92600

PH9496NLT

PH9496NLT

PulseLarsen Antenna

XFMR ISOLATION EP9 1:2.52 SMT

ගබඩාවේ ඇත: 29,197

$4.11000

750032395

750032395

Würth Elektronik Midcom

POWER OVER ETHERNET TRANSFORMER

ගබඩාවේ ඇත: 29,761

$4.03200

B82802A0012A315

B82802A0012A315

TDK EPCOS

TRANSFORMER FLYBACK 36-60V SMD

ගබඩාවේ ඇත: 31,331

$3.83000

ECO2020SEO-D03V016

ECO2020SEO-D03V016

TDK Corporation

INDUCTOR/XFRMR

ගබඩාවේ ඇත: 26,978

$4.44800

750811612

750811612

Würth Elektronik Midcom

THT OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT

ගබඩාවේ ඇත: 20,000

$6.50000

VP2-0116-R

VP2-0116-R

PowerStor (Eaton)

PULSE XFMR 5.7UH SMD

ගබඩාවේ ඇත: 19,390

$7.22000

Top